1 2
Зернохранилище (элеваторное) BIN500 / Силоса для хранения зерна elevatori i žitnice
Зернохранилище (элеваторное) BIN1000 / Силоса для хранения зерна elevatori i žitnice
Elevatori i žitnice
Зернохранилище (элеваторное) BIN200 / Силоса для хранения зерна elevatori i žitnice
11.8m traliespant (10x) farma
Elevator elevatori i žitnice
9m x 2.2m Timber Roof Trusses (8 of) farma
Mannini Omega Veletta skladišta i proizvodni pogoni
Elevator elevatori i žitnice
9m x 2.4m Timber Roof Trusses (7 of) farma
Hundgård/Inhägnad 27kvm farma
Otis elevatori i žitnice
Бункер накопительной для зерна elevatori i žitnice
Byggsats 6.0 m2 skladišta i proizvodni pogoni